ΛΑΟΔΙΚΗ
             ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ 
                                                                                                           
Ο ΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ KOΣΜΟΥ 600 ΕΞΑΚΟΣΙΑ