ΛΑΟΔΙΚΗ
ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ


laodiki.gr/blog/


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 15.179 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
 ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΔΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ

                      ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 


ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 4.345

ΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ 4.153

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ 192


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΧΑ  Ο ΚΑΤΑΧΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  524

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  3.032 

Ο ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2.822

ΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ  210


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 249

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 235

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ  Η ΡΥΑΚΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 367


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.706

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΔΝΑ  25

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 1.681

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΘΩΝΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.022

Ο ΑΓΙΑΝΝΗΣ 42

Η ΜΕΘΩΝΗ 699


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ Η ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  267

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ   ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  455


ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΔΝΑΣ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΩΝΙΩΝ  ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  641

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  476

Η ΜΙΚΡΗ ΜΗΛΙΑ  32

Η ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ  444

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΝΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  1.206

Η ΑΛΥΚΗ  34

ΤΟ ΚΙΤΡΟΣ 1.172 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ  ΤΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ   ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   935

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΙΓΙΝΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  4.345 

ΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ 4.153

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ 192


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΧΑ  Ο ΚΑΤΑΧΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  524ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ   ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  3.032

Ο ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2.822

ΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ  210 


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ 249

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΙΒΑΔΙΟΥ  ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ  235 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΑΚΙΩΝ  ΤΑ  ΡΥΑΚΙΑ  367


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΝΝ1.706


Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΔΝΑ 25

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ  1.681

TOΠIKH KOINOTHTA  MEΘΩΝΗΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.022


Ο ΑΓΙΑΝΝΗΣ 42

Η ΜΕΘΩΝΗ 699

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ  Η ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ  267

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ  ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ  455

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΩΝΙΩΝ  ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ  641

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ 476

Η ΜΙΚΡΗ ΜΗΛΙΑ 32

Η ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ 444

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ  1.206

Η ΑΛΥΚΗ  34

ΤΟ ΚΙΤΡΟΣ 1.172

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ ΤΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ  935ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ