ΛΑΟΔΙΚΗ
ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Η Χώρα μας βρίσκεται σε ένα συνεχές μαρασμό και υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανεύρεσης μιας
βιώσιμης λύσης, η οποία θα προστατεύει τη χώρα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική και
εδαφική της κυριαρχία και ακεραιότητα, θα προστατεύονται τα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα των πολιτών τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού
πολιτεύματος και που κατοχυρώνονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα μας, που με
κόπο, μόχθο και πολύ αίμα καταφέραμε να επιτύχουμε μέσα από δεκαετίες πολέμων και
αγώνων,
Οι οικονομικοί στόχοι που τίθενται από την ΤΡΟΙΚΑ και την Κεντρική Κυβέρνηση για την
εξυγίανση του δημοσιονομικού ελλείμματος είναι στο σύνολο ανέφικτοι να υλοποιηθούν με
επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θ’ αυξάνεται αντί να μειώνεται, το χρέος
θα αυξάνεται αντί να μειώνεται, ο πολίτης θα επιβαρύνεται συνεχώς με παράλογες
«εισφορές» και φορολογίες που στην ουσία είναι ανέφικτο να εισπραχθούν, οι καταθέσεις θα
τίθενται σε συνεχή κίνδυνο, η ανεργία θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, το κόστος θα
ανεβαίνει δραματικά, η χώρα θα δεσμεύεται, εξαρτάται και θα παραδίδεται όλο και
περισσότερο στους δανειστές και θα έχει σίγουρο αποτέλεσμα στο να δημιουργηθούν
πολλαπλοί κίνδυνοι για τη χώρα μας και εμάς τους πολίτες γενικότερα,
Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει στο να γίνει η περιοχή ο πιο όμορφος, ενεργός, κερδοφόρος
και δημιουργικός Δήμος, που να είναι ισχυρό βοήθημα προς τον Πολίτη, αλλά και κατ’
επέκταση για όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει Έλληνας στο παγκόσμιο στερέωμα.
Ο Δήμος θα πρέπει να καλείται να κάνει κάθε πιθανή ενέργεια και προς κάθε κατεύθυνση για
να βρεθούν ΑΜΕΣΑ λύσεις γιατί είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ΑΝΑΓΚΗ ν’ απεμπλακούμε από τα
εγκληματικά μνημόνια της ντροπής όπως επιβλήθηκαν από τους δανειστές και επικυρώθηκαν
από την γενική μας Κυβέρνηση, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια υγιή αναπτυξιακή πορεία
προς την πρόοδο και την ευημερία.

Ι. ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 3 ΤΥΠΩΝ:
Α) ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,
Β) ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ &
Γ) ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ
Α. ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Κοινής ωφελείας & χαρακτήρα/ Ανθρωπιστικής βοήθειας:
Το κόστος αυτό περικλείει όλα τα έργα που δεν έχουν έσοδα (δρόμοι, νερό, σχολεία,
γηροκομεία, πυρόσβεση, κτλ)
Χρειάζονται τα χρήματα για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.
Β. ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Έργα που μπορούν να επιφέρουν εισοδήματα:
Χρειάζονται χρήματα για την κατασκευή, έναρξη, λειτουργία και συντήρηση και
μελλοντικές αλλαγές αλλά συνάμα παράγουν χρήματα.
Τα έργα «Β» θα μεταφερθούν άμεσα ως κληροδότημα στο Δήμο και θα διατηρηθεί η
διαχείριση τους από τον Θεματοφύλακα μέχρι να αποπληρωθούν όλα τα έργα και να
μπορέσει να ελευθερωθεί η περιουσία του.
Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από τα’ ανταποδοτικά έργα, θα κατατίθενται στο Ειδικό
Ταμείο που θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία του «Θεματοφύλακα» Αρτέμη Σώρρα, από
όπου θα καλύπτονται τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των
έργων (Α, Β & Γ) συν τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου προς το
«Ταμείο» (2 % ή και περισσότερο αν είναι δυνατόν ανά έτος x 50 έτη- αποπληρωμή),
Το σύνολο των έργων σταδιακά και ανάλογα με την περίπτωση, θα μεταφερθούν ως
δωρεά και χωρίς αξιώσεις, ελεύθερα βαρών, με πλήρη νομή και κατοχή προς το Δήμο/
Δημόσιο.
Μέχρι όμως αποπληρωθεί το σύνολο των κεφαλαίων πίσω στο αρχικό ταμείο από όπου
θα παρθούν τα χρήματα προσωρινά από τον Αρτέμη Σώρρα (που ενεργεί ως ο
Θεματοφύλακας δεσμεύοντας δική του περιουσία), ο ίδιος Θεματοφύλακας, θα
διατηρήσει τη διαχείριση όλων των έργων και αφού πληρωθούν πίσω τα κεφάλαια και
ελευθερωθεί η περιουσία του τότε θα μεταφερθεί και η διαχείριση προς το Δήμο/ Δημόσιο.
Μερικά έργα όπως οι δρόμοι, νερό κτλ θα χαίρουν μιας ειδικής άλλης διαδικασίας και
ακολούθως της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα.
Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ δάνεια από το Κράτος ή/ και
τρίτους.
Με μια καλή διακυβέρνηση, ο κάθε Δήμος θα καταστεί ένας υγιής και δυνατός Φορέας και
θα είναι παράδειγμα προς μίμηση ως το στολίδι της υφηλίου.
Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα κατάλογο που αφορά όλες τις ενότητες πιθανών έργων και που
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών.

Σελίδα 2 από 12
Εάν υπάρχει κάτι που ο Δήμος ενδιαφέρεται να προθέσει ή/και να αφαιρέσει, μπορεί να το
κάνει και ο προϋπολογισμός θα αλλαχθεί αναλόγως.
Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στον εκάστοτε Δήμο, υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα
επί του συνολικού ποσού κάθε ξεχωριστής ενότητας έργων όπως εμφαίνονται στο
παράρτημα «Βα» και υπολογίζεται λαμβάνοντας γνώση των τοπικών δεδομένων όπως
του πληθυσμού και έκτασης του Δήμου, οικονομικής κατάστασης, υφιστάμενων
υποδομών, ενεργειακών αναγκών, μορφολογικών (Ορεινή, Παραθαλάσσια, Παραλίμνια
περιοχή κτλ), γεωλογικών, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων, δάση, χλωρίδα και πανίδα,
αρχαιολογία, εμπορικών δραστηριοτήτων, της γεωστρατηγικοπολιτικής σημασίας κτλ.
• Επειδή, μπορεί για πολλούς Δήμους να μην υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν
κάποια από τα έργα που περιγράφονται στην μερίδα του, αλλά να είναι σημαντικό
να γίνουν για να μπορέσει να γίνει η κάθετη ανάπτυξη και να έχει επιτυχία το όλο
σύνολο, στην περίπτωση αυτή θα γίνονται επενδύσεις σε άλλους Δήμους, ακόμα
και κοινοπραξίες, π.χ. λιμάνια, αέριο, νερό, αγροτική γη κτλ
Αφού συνυπολογιστούν τα πιο πάνω, βάσει της εξίσωσης αναλογιών δημιουργείται το
πλαφόν για την κάθε ενότητα, είδος έργου και σύνολο που αναλογεί για τον εκάστοτε
Δήμο.
Αυτό γίνεται στο αρχικό στάδιο και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ. Οι σωστές ειδικές μελέτες θα
υλοποιηθούν αφού κατέβουν τα χρήματα.
Γ. Εξαγορά των ιδιωτικών ή/και δημόσιων χρεών των Δημοτών ή/ και του Δήμου από
τράπεζες, Δημόσιο, εξωτερικούς δανειστές
Ως έργο μπορεί επίσης να υπολογιστεί η αναχρηματοδότηση - εξαγορά των χρεών/
δανείων του Δήμου, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ή/ και το
δημόσιο.
Δηλαδή, σε συνεργασία με το Δήμο και με ειδικές ρυθμίσεις, θα μπορεί το ειδικό ταμείο
κάτω από την εποπτεία και λειτουργία του κου Σώρρα, να παρέχει τα χρήματα στο ν’
αποπληρωθούν τα δάνεια προς τις τράπεζες/ δημόσιο, να δοθούν καλύτεροι όροι
αποπληρωμής (μέχρι και 30 - 35 χρόνια), άτοκα ( 0 % επιτόκιο), με δικαίωμα αποπληρωμής
νωρίτερα χωρίς καθόλου έξοδα και θα δοθούν και περίπου δύο (2) χρόνια περίοδο
χάρητος κτλ ούτως ώστε να αποφευχθούν οι κατασχέσεις από τις τράπεζες των
περιουσιών των συμπολιτών μας και να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η αγορά.
Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την αποπληρωμή των χρωστουμένων προς ΙΚΑ, Εφορία,
εξωτερικούς δανειστές κτλ.
Την ίδια στιγμή, με τα έργα που θα γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν οι Δημότες και οι
επιχειρήσεις να εργαστούν και μέρος των εσόδων τους (το αναλογούν ποσό θα είναι
πολύ μικρό αφού θα κερδίσουν 30 - 35 χρόνια αποπληρωμής) θα μπορεί να
παρακρατείται για την αποπληρωμή του δανείου τους.

Σελίδα 3 από 12

Έτσι σιγά σιγά, θα αποπληρωθεί το χρέος από έσοδα που θα προκύπτουν από την
εργασία τους και έτσι δεν θα επηρεαστεί ούτε θα επιβαρυνθεί ποτέ κανείς.
Αυτά θα συζητηθούν με μεγαλύτερη ανάλυση όταν και εφόσον έχουμε κοινό επίπεδο
συνεργασίας με τον εκάστοτε Δήμο.
ΙΙ. ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑ
1. Θα δημιουργηθούν Ελληνικές σχολές μάθησης βασισμένες στα υψηλότερα πρότυπα
της συμμετοχικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλήνων από τη στιγμή που κάθε βρέφος
έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης του, παρέχοντας
παράλληλα και μετεκπαιδεύσεις σε όλες τις ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές που θα
προκύψουν στην πορεία. Θα διοργανωθεί, σχεδιαστεί και θα εδραιωθεί η οργάνωση
που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής καθώς και της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας με σκοπό να διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου
γενικότερα και την περεταίρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με
Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφερθούν, να αναδιοργανωθούν
και να προασπιστεί η Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, η
Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των
επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε εξωτερική
πρωτεύουσα και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και θα «εκπολιτίσουν» όλα τα μη
Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται
την «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και
Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
2. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών
και ακόμα όπου είναι δυνατόν θα επιδοτηθεί ένα «τέλος της εκπαίδευσης» για κάθε
Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, για να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και
τα προγράμματα και θα οργανωθούν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για
«επανεκπαιδεύση και επανακατάρτιση», έτσι ώστε, ο κάθε Έλληνας να μαθαίνει τις νέες
προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, έτσι ώστε ως αποτέλεσμα να
μετατρέπονται όλοι σε παραγωγικούς πολίτες.
3. Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμα προγράμματα και θα εγκατασταθούν σοβαρά
δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά σχολεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και όπου
υπάρχει Ελληνισμός γενικότερα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να
χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογία και άλλες εξελίξιμες
μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο
εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους
μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος,
των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %)
τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις
εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις

Σελίδα 4 από 12
τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους
μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν στην αιωνιότητα.
4. Θα βοηθηθούν στο να βελτιωθούν οι μονάδες γεωργικής και ζωικής
παραγωγικότητας για την παραγωγή τροφίμων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών και
που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων «GM» και υβριδίων, βάσει
εξελιγμένων μεθόδων ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που
ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση
συμπεριλαμβανομένου στο να εφαρμοστούν υποχρεωτικά μέτρα για καλλιέργειες με
τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η
Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό προτεκτοράτο φυσικής ανάπτυξης ούτως ώστε
οτιδήποτε καλλιεργείται στην Ελλάδα να είναι πραγματικά βιολογικό.
5. Θα προωθηθεί η παροχή καθαρού νερού απαλλαγμένου από δηλητήρια, τοξίνες
όπως φθόριο κτλ, Θα ελέγχεται η ατμόσφαιρα, θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για
να απαλλαχθούμε από τους τοξικούς ρύπους και να δημιουργηθούν νέες βαθμίδες
ελέγχου και λειτουργίας για να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μόλυνση
του πλανήτη.
6. Θα κατασκευαστούν επαρκή (όπου είναι εφικτό -υπόγεια) δίκτυα που θα μεταφέρεται
με ευκολία και επάρκεια το νερό, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ ακόμα και στις πιο
δύσβατες περιοχές με σκοπό να μειωθεί από τη μία κάθετα το κόστος λειτουργίας και
διαβίωσης των πολιτών και από την άλλη να μειωθούν οι επικίνδυνοι για την υγεία
ρύποι.
7. Θα υπάρξει παροχή οικονομικής προσιτής στέγασης, οικονομικά είδη ρουχισμού και
γενικά το κόστος διαβίωσης θα περιοριστεί στο ελάχιστο.
8. Θα υλοποιηθούν έργα βάσει νέων τεχνολογιών για μια αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη
για να παραχθεί χαμηλού κόστους ενέργεια προς τον τελικό καταναλωτή χωρίς να
επιβαρύνεται το περιβάλλον.
9. Θα κατασκευαστούν σοβαρές υποδομές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στεριάς
αέρος και θαλάσσης πάσης μορφής (τρένα, μετρό, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία,
υδροπλάνα, κτλ), θα χτιστούν νέοι δρόμοι ή θα συντηρηθούν οι παλιοί και
ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν.
10. Θα γίνουν όπου είναι δυνατόν, υπόγειες περισυλλογές και μεταφορά αποβλήτων στις
πόλεις προς τα κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, θα καθαριστούν όλοι οι Δήμοι, οι
Κοινότητες και κάθε γωνιά της Ελλάδος γενικότερα από κάθε παράνομη απόρριψη και
ταφή κάθε λογής απορριμμάτων ώσπου να εξαλειφθεί η μάστιγα που ονομάζεται
«απόβλητα» δια μέσου βιώσιμων μονάδων επεξεργασίας τους.
11. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υποδομές για τον τουρισμό και θα προωθηθεί η
κάθε μορφή τουρισμού, ιαματικός, ιατρικός, αργοτουρισμός, αρχαιολογικός,
εικαστικός, κτλ, κέντρα διασκέδασης, θεματικά, θερμαλικά, πάρκα, εκπαιδευτικά πάρκα
μαρίνες, κτλ
12. Θα προσφέρονται υψηλών προδιαγραφών Ιατρικές παροχές και υγειονομικές
υπηρεσίες, τοπική φαρμακοβιομηχανία, νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική


Σελίδα 5 από 12

και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένου της φυσικής
και της νανοτεχνολογίας, Κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα, Οίκοι ευγηρίας
για τους ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλών προδιαγραφών που
θα μπορεί εύκολα να γίνει προσιτό και από εξωτερικό πληθυσμό και έτσι αυτά τα
κέντρα, ενώ είναι δωρεάν για τους Έλληνες/ Κύπριους Δημότες, για τους εξωτερικούς
θα χρεώνονται και με αυτόν τον τρόπο τα έργα αυτά θα μπορούν να γίνουν
ανταποδοτικά.
13. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των Ελληνικών οικογενειών και του Ελληνισμού, ακόμα
και προσφέροντας ένα «υγιές μηνιαίο πάγιο για το νεογνό» έτσι ώστε περισσότερες
οικογένειες να γίνονται «πολύ-οικογένειες», συμπεριλαμβανομένου και του
προγράμματος «από το λίκνο μέχρι το μνήμα», όπου ο πατέρας και η μητέρα δεν θα
έχουν πια καμία ανησυχία του πως θα μεγαλώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους
απογόνους τους.
14. Θα χτιστούν νέες αθλητικές οργανώσεις, θα δημιουργηθούν τα σωστά εργαλεία και
θα βοηθηθεί η υποστήριξη σε όλους τους νέους αθλητές μέσω οργανωμένων
διατροφικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ούτως ώστε να επιτευχθούν
τα μέγιστα αποτελέσματα δια μέσου τοπικών, περιφερικών, εθνικών και διεθνών
συναντήσεων και διαγωνισμών- αγώνων.
15. Θα γίνουν ανασκαφές, συντηρήσεις και προώθηση, στις περιοχές ιστορικής αξίας των
πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος και την περεταίρω ανέγερση νέων μουσείων,
πάρκων, πλατειών και αγαλμάτων του κάθε αρχαίου Έλληνα Σοφού.
16. Θα δημιουργηθούν κέντρα ερεύνης, ορυχεία ανόρυξης πρώτων υλών για ν’
αξιοποιηθεί κατάλληλα όλος ορυκτός πλούτος της χώρας, οι σπάνιες γαίες κτλ,
17. Θα δημιουργηθούν εργοστάσια (βιοτεχνία, βαριά βιομηχανία κτλ) όπου θα
μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε προϊόντα, θα γίνουν «εκκολαπτήρια» τεχνολογίας κτλ.
που θα επανδρώσουν σταθερά την αναπτυξιακή πολιτική και την ενδυνάμωση των
εξαγωγών των προϊόντων της χώρας μας. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές
υπηρεσίες για το εμπόριο όπως λιμάνια, αεροδρόμια, χώροι αποθηκών, μεταβιβαστικά
κέντρα, γραφεία ελέγχου ποιότητας και προώθησης και μεταπώλησης στο εξωτερικό
κτλ
18. Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, την τεχνολογία και τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα να
αισθάνονται ασφαλείς στην προσωπική τους οικία, σχολεία, εργασία,

Σελίδα 6 από 12


ΙΙI. ΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΙ- END:
1. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα θα υλοποιηθούν με τοπικούς
φορείς,
2. Θα δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων στους Δήμους/ Δημόσιο και Δημότες/ Πολίτες,
3. Θα δημιουργηθούν υγιή επίπεδα αναπτυξιακής προοπτικής σε όλα τα επίπεδα,
4. Θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίες/ βιοτεχνίες, οι παραγωγές και οι εξαγωγές και θα
μειωθούν παράλληλα οι εισαγωγές,
5. Θα μειωθεί το κόστος ενεργειακών πηγών με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος
προς τον τελικό καταναλωτή,
6. Θα διατεθεί ψηλών προδιαγραφών Παιδεία, Υγεία με προνόμιο την Δωρεά είσοδο
προς τους Έλληνες Δημότες,
7. Πρόνοια καλής ευνοϊκής διαχείρισης των ευπαθών στρωμάτων της κοινωνίας και της
τρίτης ηλικίας,
8. Θα ανασυγκροτηθούν τα χρέη σε υγιή, υποφερτά και αποδεχτά όρια,
9. Θα αναπτυχθεί μια υγιής και αειφόρος ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή,
κτηνοτροφία, τρόφιμα σε υγιή επίπεδα, κτλ
10. Θα αναπτυχθεί μια ασφαλής διαχείριση των υδάτινων πόρων, ορυκτών υλών,
μεταλλευμάτων κτλ
• Ο Έλληνας Δημότης του Δήμου που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δικαιούται
κάρτα δωρεάν εισόδου στις σχολές, κλινικές και γηροκομία του αναπτυξιακού
ταμείου στην Ελλάδα/ Κύπρο και στο παγκόσμιο στερέωμα ες αεί.
• Ο όποιος Δημότης δηλώσει ο Δήμος ότι είναι σωστός και ενεργός Δημότης, θα
δικαιούται κάρτα εισόδου με ειδική έκπτωση.
• Ο Εξωτερικός / επισκέπτης κτλ θα έχει ελεύθερη είσοδο αλλά θα πρέπει να
πληρώνει.
Οπότε το έργο θα γίνεται και αποδοτικό ούτως ώστε να μπορεί να αντέξει στο
χρόνο.
Ο Δήμος αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί σε πλήρη
νομή και κατοχή, ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρησή του, θα πρέπει να
ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει
να τηρούνται οι όροι όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους,
λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κτλ).

Σελίδα 7 από 12

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Ο χρηματοδότης, θα δεσμεύσει δική του περιουσία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
καταπίστευμα (ταμείο) για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ανάλογα χρήματα προς
υλοποίηση έργων.
Ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος να αποπληρώσει το αρχικό κεφάλαιο πίσω στο Ταμείο τα
χρήματα από τη λειτουργία των έργων.
Για να μπορέσει κανείς να πάρει χρήματα από αυτό το ειδικό ταμείο (εφεξής αναφερόμενο ως
«Το Ταμείο», θα πρέπει να συμβούν τα ακόλουθα:
1. Ο αιτητής θα πρέπει να διαθέτει κλειδί για την πρόσβαση. Ειδικό κλειδί Υψίστης
ασφαλείας (πολύ περιορισμένοι αυτοί που διαθέτουν τέτοιο κλειδί σε όλο τον πλανήτη),
2. Να εκχωρηθεί η αντίστοιχη περιουσία για να διασφαλιστεί η επιστροφή των κεφαλαίων,
3. Η παροχή κεφαλαίων καταχωρείται σε αυτόν που δεσμεύει την περιουσία του ως
εξασφάλιση και θεωρείται ως προσωρινή παραχώρηση. Θα πρέπει να
αποπληρωθούν από τον ίδιο εντός 50 ετών με ετήσιες δόσεις (2 % ανά έτος) για να
μπορέσει να ελευθερώσει τη δική του περιουσία,
4. Τόκος μηδέν (0)
5. Χρειάζονται να υλοποιηθούν τα έργα για ένα Κρατικό ή Εκκλησιαστικό Φορέα. Γι’ αυτό,
την αίτηση για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να την κάνει σε συνδυασμό με τον
Φορέα για τον οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα.
Από το 1 – 4 είναι όλα έτοιμα. Το μόνο που απομένει είναι το 5. ο Φορέας
Ο Αρτέμης Σώρρας, που θα ενεργεί ως ο Καταπιστευματοδέκτης/ Θεματοφύλακας, έχει ήδη
καταθέσει αίτημα με προϋπολογισμούς για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο (συνημμένο
παράρτημα Α) ύψους 2.3 Τρις.
Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση και είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση.
Χρειάζεται ο Φορέας για τον οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα.
Ο Δήμος λόγω Καλλικράτη, είναι μια ανεξάρτητη κρατική νομική οντότητα και αναγνωρίζεται
και έχει δικαιώματα να αιτηθεί ως ο Φορέας σε συνδυασμό βέβαια με κάποιο που έχει τον
κλειδάριθμο, περιουσία και τα έργα (όπως φαίνεται πιο πάνω).
Ο Δήμος που ενδιαφέρεται να υλοποιηθούν έργα στην περιοχή του, θα πρέπει να αιτηθεί από
τον Αρτέμη Σώρρα για να προβεί ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες για να δομήσει την
οικονομική επάρκεια και να κατεβάσει τα χρήματα και να υλοποιήσει τα έργα στον Δήμο με
απώτερο σκοπό να επωφεληθούν όλοι οι Έλληνες γενικότερα.
Ο Δήμος θα μπορεί να προσθέσει/ αφαιρέσει στη λίστα των έργων που έχουμε ήδη μελετήσει.
V. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πιο κάτω φαίνονται τα στάδια όπως αυτά θα εξελιχθούν.
Στην περίοδο «Α», θα γίνουν όλα τα προκαταρτικά και οι ετοιμασίες.
Κατά την περίοδο Α, θα πρέπει να παρθεί η απόφαση του ΔΣ όπου θ’ αναθέσει στον
Δήμαρχο ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η/ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίσει το Δήμαρχο ως επίσημο και πλήρως
εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα αξιωματούχο του Δήμου, ο οποίος ανέκκλητα και υπό όρους,
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί στο να προβεί με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο στην
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, οι οποίοι θα καλούνται στο ΝΑ
ΠΡΟΒΟΥΝ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ
Σελίδα 8 από 12

ΔΗΜΟ/ ΔΗΜΟΣΙΟ (με συγκεκριμένες διαδικασίες), για να δράσει είτε μόνος, είτε δι’
εκπροσώπων του με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και μέσων για
κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων προς όφελος του Δήμου
και των Ελλήνων γενικότερα, καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα
υλοποιηθούν προς όφελος των συμπολιτών μας βάσει μιας αναπτυξιακής προοπτικής όπου
θα προωθηθεί η ευημερία, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της
τοπικής οικονομίας καθώς και θα βοηθήσει στο να ανακουφιστεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις
από τα δάνεια και θα μπορούν να προστατευτούν οι περιουσίες από τις κατασχέσεις και τους
πλειστηριασμούς κλπ, αλλά και της χώρας γενικότερα (αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας
ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).
Αφού η απόφαση του ΔΣ έχει παρθεί και ο Δήμαρχος είναι άρρηκτα (ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ)
εξουσιοδοτημένος με διαρκή, κληρονομική ισχύ να εκπροσωπεί ως ο υπεύθυνος λειτουργός
του Δήμου (για την συγκεκριμένη περίπτωση), τότε ο ίδιος αιτείται προς τον Αρτέμη Σώρρα (ο
οποίος είναι ένας εν δυνάμει επενδυτής) για να δομήσει χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν
έργα στην περιοχή του Δήμου.
Σε αυτό το αίτημα/ πληρεξουσιότητα περιγράφεται η πρόθεση και ο τρόπος που ο Αρτέμης
Σώρρας δύναται να δομήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον Δήμο, για την
οποία ο Δήμος δεν θα φέρει καμία άμεση ή/ και έμμεση ευθύνη, περιγράφεται ο νόμος όπου
δεν δίδεται το δικαίωμα να επιστρέψει με κανένα τρόπο βάρος προς τον Δήμο/ Δημόσιο και
περιγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί μέσα στους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθεί η όλη
προσπάθεια για την υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης.
Αυτό το αίτημα/ πληρεξουσιότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Σύμβαση
έργου, ανάθεση, κτλ.
Στο σημείο «1» υπογράφεται το πληρεξούσιο και διασφαλίζεται και σε συμβολαιογράφο.Κατά την περίοδο «Β» ο Θεματοφύλακας (Αρτέμης Σώρρας) προχωρά στη δέσμευση της
περιουσίας του υπέρ της πράξης και ξεκινά τη διαδικασία τελικής έγκρισης της πράξης.
Αφού το αίτημα εγκριθεί από το «Ταμείο», ξεκινά η πίστωση των κεφαλαίων από τους
μητρικούς λογαριασμούς του Ταμείου/ Καταπιστεύματος προς τον ειδικό κεντρικό
λογαριασμό. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν
επιπρόσθετες μελέτες βιωσιμότητας ή να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή του
Δήμου για τον οποίο αιτείται. Ο Θεματοφύλακας θα κάνει ότι χρειάζεται για να προμηθεύσει,
με δικά του έξοδα, ότι είναι αναγκαίο. 

       Υπογραφή
     Πληρεξουσίου

               1

Έλεγχος
Πίστωση Κεφαλαίων

             2

Έλεγχος
Άδειες

              3

Κατασκευή
Έλεγχος Υλοποίησης

               4

Α Περίοδος Α

 Περίοδος Β

Περίοδος Γ

Περίοδος Δ

Περίοδος ΕΠρο Αποφάσεως
Μελέτη Πρότασης

Δόμηση
Χρηματοδότησης

Μελέτες
Αιτήσεις

Κατασκευή &
Έλεγχος

Λειτουργία
Συντήρηση &
Δωρεά προς το
Δημόσιο


Η Περίοδος «Β» είναι η πιο κρίσιμη από όλες τις άλλες.
Από το σημείο 2 και μετά, αφού τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό και κλειδωθούν για
την υλοποίηση των έργων, θα γίνουν οι ειδικές μελέτες (αρχιτεκτονικές, οικονομικές,
βιωσιμότητας κτλ) για το κάθε έργο ξεχωριστά και θα κατατεθούν για αδειοδότηση για να
υλοποιηθούν οι συμβάσεις και να κατασκευαστούν στη συνέχεια τα έργα, να λειτουργήσουν
και να συντηρηθούν.


Σελίδα 9 από 12


VI. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Όλες οι αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν υποχρεώσεις ή/ και να περιέχουν κανόνες ή
οποιοδήποτε βάρος προς τον εκάστοτε Δήμο και κατ’ επέκταση προς το Δημόσιο,
υποχρεωτικώς πρέπει να περνάνε από την εποπτική επιτροπή (Υπ. Εσωτερικών).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν πρόκειται για καμίας μορφής σύμβασης έργου,
ανάθεση όποιας μορφής, δανεισμός ή και δημιουργία κανόνων κτκ παρά πρόκειται για
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ ΔΗΜΟ
αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ δεν χρειάζεται να περάσει από τον Επόπτη.
Όταν τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό και θα είναι όλα έτοιμα προς εκταμίευση,
τότε και μόνον τότε θα γίνουν οι ανάλογες ειδικές προτάσεις προς το συμβούλιο για τις
τελικές συμβάσεις κτλ.

VII. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ:

Ο Δήμαρχος αφού έχει την ανάθεση του ΔΣ όπως πιο πάνω περιγράφεται, δίνει Αίτημα/
Πληρεξούσιο στον Αρτέμη Σώρρα να προβεί στην υλοποίηση της Δόμησης
Χρηματοδότησης όπως ο ίδιος έχει καθορίσει. Σε γενική μορφή, το πληρεξούσιο / αίτημα
δηλώνει ακόλουθα:
α, Περιγραφή της ενημέρωσης που έγινε από τον Αρτέμη Σώρρα και την Ei-END όπου
εμφαίνεται με λεπτομέρεια η διαδικασία της υλοποίησης της Δόμησης
χρηματοδότησης
β. Περιγραφή των έργων που προτείνονται (Προϋπολογισμοί για123 ενότητες έργων,
που δεν είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ αλλά μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως βάση).
Όλες οι δυνατές πιθανότητες αστοχίας μετά την υπογραφή θα πρέπει να καλυφθούν στο
πληρεξούσιο και οι οποίες περιληπτικά αφορούν στα ακόλουθα:
1. Αλλάζει ο Δήμος νομική μορφή,
2. Ο Δήμαρχος Αλλάζει γνώμη (είτε λόγω πιέσεων από τρίτους - Δημοτικό συμβούλιο,
Κρατικός Φορέας, Δημότης κτλ είτε από μόνος του),
3. Διαταράσσεται η νοητική του υγεία μετά την υπογραφή,
4. Καθαιρείται ή / και δεν επανεκλέγεται ό ίδιος ως Δήμαρχος ή
5. Απεβίωσε
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ πληρεξουσιότητα
Αυτό καλύπτει την περίπτωση 1 πιο πάνω. Θα είναι αμετάκλητο εάν και εφόσον ο
Θεματοφύλακας τηρεί τα συμφωνηθέντα (όρους του πληρεξουσίου).
Εάν όμως ο Θεματοφύλακας δεν τηρεί ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ τους όρους, τότε και μόνον τότε
θα μπορεί ν’ ακυρωθεί.
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Αυτό καλύπτει την περίπτωση 3 πιο πάνω και άρα με το να είναι διαρκείας παραμένει σε
ισχύ μέχρι το θάνατο ή την αλλαγή του. Αυτό καλύπτει το 4 & 5 πιο πάνω
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΣΧΥ: (η ιδιότητα εξάλλου του Δημάρχου παραμένει
σε ισχύ γιατί ο Δήμος υπάρχει για πάντα, όμως επειδή η ειδική περίπτωση δεν είναι
σύμβαση, δεν καλύπτεται από το νόμο και άρα για να μην υπάρχουν κενά, θα πρέπει να

Σελίδα 10 από 12


παρθεί ειδική απόφαση από το ΔΣ που να καλύπτει το κενό, για να μπορεί να έχει ισχύ έτσι
και αλλιώς και να μην υπάρχουν διαφωνίες στο μέλλον).
Επειδή ο εντολοδόχος φέρει την πληρεξουσιότητα του Δημάρχου έχει έννομο συμφέρον
και επωμίζεται όλα τα βάρη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία και επειδή από την άλλη
ο Δήμος δεν έχει κανένα κόστος και δεν δεσμεύει καμία του περιουσία, η πράξη κατά την
υλοποίηση θα πρέπει να μην διακοπεί γιατί εάν συμβεί, οι ζημιές του Θεματοφύλακα θα
είναι ανυπολόγιστης αξίας και άρα θα μεταφερθούν εμμέσως βάρη προς το Δήμο/
Δημόσιο (κυρώσεις).
Η περίοδος «Β» μετά το σημείο καμπής μεταξύ αρ. 1 & 2, απαιτεί αυξημένα έξοδα για τον
Θεματοφύλακα και τους συνεργάτες του και τα οποία θα καλυφθούν εξολοκλήρου από
τον ίδιο.
Εάν προκύψει ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο και που δεν αφορά δυσλειτουργίες που
προκλήθηκαν από τον Θεματοφύλακα, καταστρατήγηση των συμφωνηθέντων (που θα
μπορεί να αποδειχθεί), το κόστος που θα δημιουργηθεί προς την πλευρά του
Θεματοφύλακα, θα προκαλέσει αναγκαστικά κυρώσεις για αποζημιώσεις προς το Δήμο
που σημαίνει μεταφορά βαρών προς το Δήμο/ Δημόσιο και που εξ’ αρχής ορίζεται ότι δεν
είναι στις προθέσεις.
Γι’ αυτό το λόγο και βάσει των πιο πάνω, θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα περιθώριο
πιθανότητας αστοχίας και κατά συνέπεια να προκύψει προσβολή του έννομου
συμφέροντος και των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλόμενου - Θεματοφύλακα για να
προστατευτεί όντως ο Δήμος/ Δημόσιο από άμεσα αλλά και έμμεσα βάρη.


VIIΙ. ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΟΥΝ:

Θα γίνουν όλα τα έγγραφα στα αγγλικά και στα ελληνικά με σφραγίδα της Χάγης και
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

ΑΡΧΕΙΟ 1: Αίτημα/ Πληρεξούσιο που θα υπογραφεί από το Δήμαρχο σε Συμβολαιογράφο
ΑΡΧΕΙΟ 2: Πληρεξούσιο- Αποδοχή μεταξύ Δημάρχου – Αρτέμη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ των πιο πάνω:
Α. Γενικό κόστος & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Έργων ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Β. Συγκεκριμένος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ του Δήμου
Γ. Διαβατήρια των υπογραφόντων και των μαρτύρων
Δ. Ανέκκλητο Πληρεξούσιο υπογραφής του Δημάρχου από το ΔΣ. (Πρέπει να γίνει σε
επιστολόχαρτο τής δημοτικής αρχής- πληρεξούσιο υπογραφής προς το Δήμαρχο να
βρει επενδυτές χωρίς να επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος ο δήμος η/και το
δημόσιο

IX. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Δημοτικό Συμβούλιο:
Το Δημοτικό Συμβούλιο αναθέτει στον Δήμαρχο πληρεξούσιο υπογραφής ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ
ΣΕ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
Θα πρέπει η υπογραφή του Δημάρχου να είναι διασφαλισμένη για κάθε πιθανό
πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι όπως περιγράφεται πιο πάνω:
1. ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ,
2. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ,
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,
4. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ και με
5. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΣΧΥ

Σελίδα 11 από 12


Επειδή το πληρεξούσιο γίνεται καθαρά για την ανεύρεση επενδυτών
και τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται να περάσει από Εποπτική Επιτροπή. Εξάλλου το Υπουργείο Δικαιοσύνης  επικύρωσε ότι όλα τα έγγραφα και η διαδικασία είναι καθ όλα νόμιμα και απέστειλε στο Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών να ελέγξουν εάν έχουν ένσταση (Αρ. Πρωτ. 828/ 17-10-2013) στο να υλοποιηθεί η πράξη και τα οποία δεν έχουν φέρει καμία ένσταση.


OI OΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ:

Η απόφαση/ πράξη στην οποία θα προχωρήσει ο Δήμαρχος δεν θα πρέπει να επιφέρει κανένα βάρος και αξιώσεις χρηματικής οφειλής προς τον Δήμο σε καμία μορφή και θα πρέπει να αποποιηθούν τα έργα.
Αργότερα, αφού τα χρήματα κατέβουν και θα είναι δεσμευμένα υπέρ των έργων, τότε θα γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και θα κατατεθούν στο ΔΣ για αποδοχή - απόφαση και στην συνέχεια οι αποφάσεις θα κατατεθούν προς τον Ελεγκτή/ Επόπτη Νομιμότητας ΟΤΑ για την τελική έγκριση.
2. Το Πληρεξούσια/ Αίτημα του Δημάρχου προς Αρτέμη. Καλύπτεται κάτω από τα δικαιώματα της υπογραφής του Δημάρχου. Δεν μεταφέρεται κανένα βάρος η ευθύνη προς το Δήμο. Αυτό το πληρεξούσιο θα πρέπει να είναι ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και να έχει ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΣΧΥ.
3. Συμφωνία όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση του Δήμου/ Δημάρχου & Αρτέμη Σωρρα - Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.pdf